Foreign language

ページ番号1000045  更新日 令和5年6月23日

印刷 大きな文字で印刷

ページの翻訳について

いなべ市公式ウェブサイトを民間の自動翻訳サービスを利用し、英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語に翻訳します。
自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
翻訳前の日本語ページの本来の内容と異なる場合もありますので、このことを十分ご理解のうえご利用ください。

English

Please note that as it is a machine translation from an automatic translation system, the translation may not be accurate.
Also note that the translated contents may not have the same meaning as in the original Japanese page.

Start Translation

中文(简体字)

由于是利用自动翻译系统获得的翻译结果,所以不一定完全正确。
由于翻译结果可能与翻译前的日语网页的原文内容有所出入,所以请在充分理解这一点的基础上利用本网站。

翻译开始

中文(繁體字)

由于是利用自動翻譯係統獲得的翻譯結果,所以不一定完全正確。
由于翻譯結果可能與翻譯前的日語網頁的原文內容有所出入,所以清在充分理解這一點的基礎上利用本網頁。

翻譯開始

Español

Tome en cuenta que como es una traducción de un sistema de traducción automática, ésta no será siempre precisa.
También tomar en cuenta que después de la traducción, el contenido no podrá ser igual que en la página japonesa original.

Iniciar traducción

Português

Por favor note que, uma vez que é uma tradução automatizada de um sistema de tradução automática, a tradução pode não ser precisa.
Observe também que o conteúdo traduzido pode não ter o mesmo significado que na página original em japonês.

Iniciar Tradução

Tagalog

Dahil ito ay isang machine translation sa pamamagitan ng isang awtomatikong sistema ng pagsasalin, ito ay hindi nangangahulugang isang tumpak na pagsasalin.
Maaaring mag-iba ang orihinal na nilalaman ng pahinang Hapones bago ang pagsasalin, kaya't mangyaring lubos na maunawaan ito bago gamitin.

Simulan ang pagsasalin

Tiếng Việt

Bởi vì nó là một bản dịch máy bởi một hệ thống dịch tự động, nó không nhất thiết phải là một bản dịch chính xác.
Nội dung gốc của trang tiếng Nhật trước khi dịch có thể khác, vì vậy vui lòng hiểu rõ điều này trước khi sử dụng.

bắt đầu dịch

日本語

日本語に戻ります。

Japanese 日本語

このページに関するお問い合わせ

企画部 広報秘書課
電話:0594-86-7740 ファクス:0594-86-7857
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地